Κοινοτικό Συμβούλιο


Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Όνομα: Μιχάλης Κωνσταντινίδης (Πρόεδρος)
Διεύθυνση: Αγρού 30 , 4860 Αγρός
Τηλέφωνα: 22521816
   
Όνομα: Αντώνης Τσολάκης (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Διεύθυνση: Γρίβα Διγενή 63 , 4860 Αγρός
   
Όνομα: Σοφοκλής Αγαθοκλέους
Διεύθυνση: Τριανταφύλλών 6 , 4860 Αγρός
   
Όνομα: Πέτρος Κυριάκου
Διεύθυνση: Παπαδοπούλου 22 , 4860 Αγρός
   
Όνομα: Ανδρέας Λατζιάς
Διεύθυνση: Παναγίας Ελεούσης 60 , 4860 Αγρός
   
Όνομα: Νίκη Καυκαλιά
Διεύθυνση: Κυριάκου Απέητου 36, 4860 Αγρός
   
Όνομα: Χάρης Παπαχριστοφόρου
Διεύθυνση: Μάμμιδες 10 , 4860 Αγρός
   
Το Προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού είναι: 

   
Όνομα: Νίκος Βακανάς (Γραφέας)
Διεύθυνση: Λεωφόρος Στέλιου Χ??Πετρή 54, 4860 Αγρός
Τηλέφωνα: 25522058
   
Όνομα: Αθηνά Ζαχαρίου
Διεύθυνση: Πιτσιλιάς 4, 4860 Αγρός
Τηλέφωνα: 25521816