Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή

Η αγάπη όμως των Αγροτών στα γράμματα τους οδήγησε στη λειτουργία τετρατάξιας Ανωτέρας Σχολής. Η Σχολή αυτή άρχισε τη λειτουργία της το 1944-45 σε χώρο που παραχώρησε η Εκκλησία της Παναγίας. Το 1948-49 ο Μεγάλος Ευεργέτης Κυριάκος Απέητος έκτισε την Ανωτέρα Σχολή Αγρού. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε σε σεμνή τελετή το 1948 από τον τότε μητροπολίτη Κιτίου Μακάριο και αργότερα Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1960 έγινε επέκταση του παλαιού κτιρίου για ικανοποίηση των αναγκών της εκπαιδευτικής περιφέρειας. Το πνευματικό αυτό φυτώριο διαπαιδαγωγεί και μορφώνει χιλιάδες παιδιά της φτωχής και κακοτράχαλης, αλλά ηρωικής Πιτσιλιάς.