Επιλέξτε Γλώσσα:

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014 00:00

Ευρωπαικό Πρόγραμμα - Entrepreneurship, the solution against unemployment

 

Αγρός, 18 Απριλίου 2014                              

 

Δελτίο Τύπου

 

Θέμα: Entrepreneurship, the solution against unemployment

To Κέντρο Νεότητας Αγρού μεταξύ 11-17 Απριλίου 2014 διοργάνωσε ένα πολυμερές σχέδιο ανταλλαγής νέων με τίτλο Entrepreneurship, thesolutionagainstunemployment,που σκοπό είχε να προωθήσει τη συζήτηση μεταξύ των νέων σε θέματα που τους απασχολούν άμεσα όπως την ανεργία, τη μετανάστευση, την επιχειρηματικότητα και την μη τυπική εκπαίδευση, όπως αυτή προκύπτει από την προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή του Αγρού για την υλοποίηση του προγράμματος δεν ήταν τυχαία, δεδομένου ότι είναι ένα μικρό μέρος μακριά από τις μεγάλες πόλεις της Κύπρου που καθιστά δύσκολο για τους νέους να βρουν μια θέση εργασίας. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 27 νέοι από την Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και Κροατία.

Στόχος του προγράμματος ήταν η προώθηση της συζήτησης και του διαλόγου για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και τι αντιπροσωπεύει, η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και δημιουργικότητας των νέων, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των νέων για την ανάπτυξη, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως εργαλείο για να εισέλθουν οι νέοι στην αγορά εργασίας και η προώθηση της κινητικότητας.


Επί του παρόντος, οι νέοι στην Ευρώπη περνούν μεγάλες δυσκολίες να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, ένας στους τέσσερις δεν εργάζεται, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Κύπρο. 7,5 εκατομμύρια νέοι μεταξύ 15 και 24 ετών δεν έχουν επί του παρόντος θέση εργασίας ή δεν ακολουθούν κάποια μορφή εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Μέσα από συζητήσεις το πρόγραμμα είχε σκοπό την αναγνώριση της μη τυπικής εκπαίδευσης, την δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα ως αποτελεσματικά εργαλεία στην απασχολησιμότητα των νέων και της ενεργού ιδιότητας του πολίτη .

 

 

 

Login to post comments